Menu Zamknij

Newsletter - Regulamin

 

Regulamin świadczenia usługi przesyłania informacji handlowej
za pomocą poczty elektronicznej.

 

 1. Sklep internetowy WITS, dostępny pod adresem internetowym wits.com.pl, prowadzony jest przez WITS SP. Z O.O.
  NIP 5213912897, REGON 38755911500000, z siedzibą w Warszawie 02-508, przy ul. Puławskiej 41/43.
 2. Administratorem danych osobowych na stronie www.wits.com.pl jest WITS SP. Z O.O. NIP: 5213912897, 02-508 Warszawa,
  ul. Puławska 41/43.
 3. Przedmiotem usługi jest wysyłka za pośrednictwem poczty elektronicznej przez serwis https://wits.com.pl na adres użytkownika, w sposób cykliczny i bezterminowy informacji w formie listu elektronicznego (e-mail) zwanej dalej Newsletterem.
 4. W ramach usługi przesyłania informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Subskrybenta adres e-mail jest wysyłana przez Wydawcę informacja w formie listu elektronicznego (e-mail – “Newsletter”).
 5. Subskrybent poprzez wypełnienie formularza zamówienia usługi Newsletter za pośrednictwem strony internetowej i zaznaczenie okienka – akceptuję warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez  usługodawcę w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług. 
 6. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Subskrybenta dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketingowych. Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia.
 7. Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego użytkownika (“Subskrybenta”), po aktywacji usługi.
 8. Newsletter zawiera między innymi reklamy, opis aktualnej oferty handlowej, informacje o promocjach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora.
 9. Aktywacja usługi wysyłania Newslettera przez Subskrybenta następuje poprzez wpisanie w odpowiednim formularzu “Newsletter” na oznaczonej stronie internetowej swojego imienia oraz adresu e-mail, na który Subskrybent chce otrzymywać Newsletter
  i aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie

  na podany przez Subskrybenta adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.
 10. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail Subskrybenta, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy
  po 30 dniach od daty rejestracji.
 11. Wyrażenie zgody przez Subskrybenta usługi wysyłania Newslettera jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Subskrybenta przez Administratora. 
 12. Każdy Newsletter zawiera: informację o Administratorze, wypełnione pole “temat”, określające treść przesyłki, informację
  o sposobie rezygnowania z usługi.
 13. Każdy Subskrybent Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez: kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości lub wpisanie w wiadomość e-mail oświadczenia o  rezygnacji z otrzymywania Newslettera oraz aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Subskrybenta adres, w celu potwierdzenia rezygnacji
  z subskrypcji Newslettera.
 14. Po wykonaniu jednej z powyższych czynności Subskrybent zostaje wykreślony z listy subskrypcyjnej Newslettera.
 15. Adres e-mail, podany przez Subskrybenta dla celów korzystania z Newslettera nie będzie przekazywany podmiotom trzecim
  bez zgody Subskrybenta.
 16. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Administratora.
  W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji. 
 17. Administrator ma prawo do usunięcia nieprawidłowego i nieistniejącego adresu e-mail Subskrybenta z listy Subskrybentów
  bez podania przyczyny.
 18. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera dla wszystkich
  lub dla poszczególnych Subskrybentów bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Subskrybentów (Subskrybenta)
  o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
0
  0
  Koszyk
  Koszyk jest pusty
  Ta strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie Sklepu.